3/2 WAY 機械閥
  點小圖放大圖
  產品名稱 : 3/2 WAY 機械閥
  產品特色:
  • 可作常開或常閉
  • 7種安裝方式
  • 盤面固定孔尺寸φ12

   

  • 301P 專利號碼(中國專利):ZL200530157285.1
  • 301V 專利號碼(中國專利):ZL200530157282.8

   

  產品圖片說明:

  proimages/product_tw/2/MSV30132-1.jpg

   

  proimages/product_tw/2/MSV30132-2.jpg

   

   

  產品尺寸:

  配管尺寸: 1/8"

   

  相關文件下載:

     proimages/image/dwg.jpg   proimages/image/3D.jpg