2/2 WAY 直動式電磁閥
  點小圖放大圖
  產品名稱 : 2/2 WAY 直動式電磁閥
  產品特色:
  • 直動式
  • 作動反應快速
  • 可搭配防爆線圈
  • 可加裝定時器

  PU220AR-03不建議使用於需完全氣密條件


  產品圖片說明:


  proimages/product_tw/4/PU220AR-1.jpg

   

  proimages/product_tw/4/PU220AR-2.jpg

   

   

  產品尺寸:

  配管尺寸: 1/8" 1/4" 3/8"


  相關文件下載:

     proimages/image/dwg.jpg   proimages/image/3D.jpg